Politiske saker 2020

"Evakuer de enslige mindreårige og barnefamiliene fra Moria nå !" - forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt