Politiske saker 2020

Bydel Grünerløkka har nulltoleranse for rasisme! - forslag fra Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt