Politiske saker 2018

Søknad om utvidelse av areal inne - Mathalltorget - Vulkan 5