Politiske saker 2018

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Ti`Punch AS - Trondheimsveien 139