Politiske saker 2018

Plan- og byggesak - bestilling av oppstartsmøte - Marstrandgata 9-11 og Stockholmsgata 20

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.