Til innhold
Politiske saker 2018

Ny representant og vararepresentant for Rødt i tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Vi takker for innspill til ny strategisk plan!

Bydel Grünerløkka lager ny strategisk plan for de neste fire årene, og vi har spurt deg som bor eller jobber her, hva du synes om den. Frist for å komme med innspill var 6. januar.