Politiske saker 2018

Kuba betongpark - anlegg for rullende aktivitet i Bydel Grünerløkka - bydelens uttalelse