Politiske saker 2017

Søknad om utvidelse av åpnings- og skjenketid inne - Gamle Renna - Trondheimsveien 187