Politiske saker 2017

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2018 - forretningsorden for budsjettbehandlingen i bydelsutvalget