Politiske saker 2016

Søknad om salgsbevilling - eierskifte - Growleriet - Seilduksgata 26