Politiske saker 2016

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Nedre Løkka - Thorvald Meyers gate 89