Politiske saker 2016

Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2017-2020- Bydel Grünerløkka