Protokoll fra møte i Grünerløkka råd for funksjonshemmede 19.04.2016