Politiske saker 2016

Prolongering av leieavtale Østerdalsgata 7B