Politiske saker 2016

Oppstartsmøte Økernveien 94, Haslevangen 13 og 15, Haslevollen 1 og 3 og Grenseveien 42 og 44