Politiske saker 2016

Klage over vedtak om avslag på utvidet åpningstid - Todays Pizzeria - Rosteds gate 1