Invitasjon til å gi innspill til ny handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser - Oslo kommune