Politiske saker 2016

Forslag fra Venstre om uttalelse til politimesteren om behovet for prioritering av forebyggende ungsdomskriminalitet og reduksjon av narkotikasalg