Tilleggssak - søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - The Crossroad Club