Spørsmål fra Rødt og forslag til ny sak - Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) for Løren og Økern