Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Pøbberiet - Trondheimsveien 139