Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte og ny uteservering - Cafe 33- Thorvald Meyers gate 33