Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Hersleb Grill & Bistro - Herslebs gate 7 A