Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte Habanero