Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Oslovelo - Seilduksgata 23