Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Nedre Foss - Nordre gate 2