Protokoller fra møter i Grünerløkka råd og utvalg mai/juni 2015