Overføring fra bydelens driftsbudsjett til kjøp av bil