Markveien 44 - Klage på plan- og bygningsetatens oppføring av bolig