Klage fra Torvbakkgata borettslag over vedtak om utvidet åpningstid ved Syng, Øvre gate 7