Innkomne forslag til oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 10.03.15