Informasjonssaker til møte i Grünerløkka eldreråd 07.09.2015