Informasjonssaker til møte i Grünerløkka arbeidsutvalg 07.05.2015