Informasjonssaker og innmeldte spørsmål til møtet i bydelsutvalget 07.05.2015