Informasjonssaker i oppvekst-,miljø og kulturkomiteen 10.03.2015