Generell debatt og vedtak om antall komiteer, mandat og antall medlemmer