Forslag til tiltak for utvidelse og oppgradering av lekeanlegget i Snippenparken på Tøyen