Forslag til endringer i byggesaksforskriften (sak 10) og teknisk forskrift (tek10)