Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Tolderlund, Glenn

Leder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien og Utsikten botilbud
Telefon

Magnusson, Solveig

Nestleder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Årseth, Eva

Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Bakken, Solveig Rostøl

Varamedlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Humair, Shanzeh

Observatør av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
Sekretær
Sigrun Øyre Gundersen
Telefon