Grünerløkka råd for mangfold og inkludering

Grünerløkka råd for mangfold og inkludering er et rådgivende organ for bydelsutvalget.

Rådet skal jobbe med saker som sikrer mangfold, antirasisme og inkludering, samt styrke ulike minoritetsgruppers deltakelse i bydelen.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i rådet for mangfold og inkludering

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Mardal, Dario Mariani

Leder av Grünerløkka råd for mangfold og inkludering

Ahmadi, Akram

Nestleder av Grünerløkka råd for mangfold og inkludering

Haji, Kaafiyo

Medlem av Grünerløkka råd for mangfold og inkludering

Adom, Stephen

Medlem av Grünerløkka råd for mangfold og inkludering

Sørensen, Vivian Brattsti

Medlem av Grünerløkka råd for mangfold og inkludering

Buljo, Klemet Mikkel

Medlem av Grünerløkka råd for mangfold og inkludering
Leder
Dario Mariani Mardal
Sekretær
Trine Mordal Jørgensen