Helse- og sosialkomiteen

Møte i Grünerløkka helse-og sosialkomite

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 17.10.2018 (PDF 586KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 17.10.2018 (PDF 742KB)

Saker til behandling

SakTittel
54/18
Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 29.08.2018
55/18
56/18
57/18
58/18
59/18
60/18
61/18
62/18
63/18
64/18
65/18
Tilleggssak fra Rødt
Høring om regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør Øst RHF

Tid og sted

Dato

Onsdag 17. oktober 2018

Tid

klokken 18:00