Politikk og politiske møter

Grünerløkka helse- og sosialkomite


Lise Olsen

Sekretær

Telefon: 976 24 587

E-post:

Grünerløkka helse- og sosialkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter helse-, sosiale- og sysselsettingsspørsmål.

Komiteen er høringsinstans i salgs- og skjenkebevillingssaker.

Komiteen skal:

  •  Behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg.
  •  Behandle søknader om dispensasjoner etter bydelens åpningstidsforskrift.

 Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Årsrapporter fra tilsynsutvalg til bydelsutvalget
  • Kvalifiseringstiltak
  • Økonomiske boligvirkemidler
  • Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg/gatetun
  • Klagesaker etter bydelens åpningstidsforskrift

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Madar, Fatima Ali (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 928 36 041

Walter-Johnsen, Henrik (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 466 67 617

Mardan, Miriam (Rødt)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 980 77 316

Lerøen, Therese Eia (Høyre)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 976 67 171

Wergeland, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 992 71 770

Hildre, Kamilla Sagen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 980 04 541

Castberg, Christian Tycho (Venstre)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 477 08 434