Grünerløkka helse- og sosialkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter helse-, sosiale- og sysselsettingsspørsmål.

Komiteen er høringsinstans i salgs- og skjenkebevillingssaker.

Komiteen skal:

  • Behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg.
  • Behandle søknader om dispensasjoner etter bydelens åpningstidsforskrift.

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Årsrapporter fra tilsynsutvalg til bydelsutvalget
  • Kvalifiseringstiltak
  • Økonomiske boligvirkemidler
  • Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg/gatetun
  • Klagesaker etter bydelens åpningstidsforskrift

Medlemmer

Madar, Fatima Ali (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Telefon

Brandrud, Jonathan Alexander (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Mardan, Miriam (Rødt)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Telefon

Wergeland, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Telefon

Castberg, Christian Tycho (Venstre)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Telefon

Røssum Håkon Aleksander (Høyre)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Flø Kvamsås, Helge (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Sekretær
Sigrun Øyre Gundersen
Telefon