Lise Olsen

BU-sekretær

Telefon: 976 24 587

E-post:

Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Alle politiske organers møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

Lurer du på hvem som ble valgt inn for perioden 2019-2023? Se valgresultater her.

Politiske saker

Møter

 1. Dato 25.03.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 2. Dato 06.05.
  Klokkeslett 18:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 3. Dato 17.06.
  Klokkeslett 17:00-21:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Se hele kalenderen

Medlemmer

Jensen, Geir Storli (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Leder av Grünerløkka bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 938 94 764

Rundberget, Vemund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Nestleder av Grünerløkka bydelsutvalg

Telefon: 976 55 090

Wold, Anita (Venstre)

Observatør av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 911 21 667

Tvedten, Knut (Høyre)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg

Telefon: 906 73 159

Verdich, Camilla (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 911 28 642

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 900 13 341

Mardan, Miriam (Rødt)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 980 77 316

Madar, Fatima Ali (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 928 36 041

Evensen, Jane Vogt (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 920 35 623

Wroldsen, Christen Andreas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Telefon: 906 14 926

Kaasa, Espen (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 982 27 510

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Arnesen, Solveig (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg

Telefon: 993 78 743

Nygreen , Thomas (Rødt)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 992 97 046

Nistad, Anette (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 905 00 432