Tilsynsutvalg for Rødtvet sykehjem

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Sudland, Hanne Eie (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Rødtvet sykehjem
Telefon

Nordvik, Bodil (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Grorud eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Medlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet sykehjem

Johannessen, Eirik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Grorud byutvikling- og miljøkomité (BMK)
Medlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet sykehjem

Shah, Rizwan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Grorud byutvikling- og miljøkomité (BMK)
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet sykehjem

Jørve, Frøydis Strømme (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Helse- og sosialkomité (HSK)
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet sykehjem

Solbrekk, Terje (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet sykehjem