Tilsynsutvalg for Ammerudlunden sykehjem

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Søreide, Anne Gitte (Fremskrittspartiet)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Helse- og sosialkomité (HSK)
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudlunden sykehjem

Al-Amri, Karrar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité (MOKK)
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudlunden sykehjem

Aas Linda (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudlunden sykehjem

Englund, Frode (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ammerudlunden sykehjem

Ingebrigtsen, Åge Morten (Fremskrittspartiet)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutvikling- og miljøkomité (BMK)
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ammerudlunden sykehjem

Kihl, Inger Johanne (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ammerudlunden sykehjem