Grorud eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2021

Medlemmer

Nordvik, Bodil (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Grorud eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger
Medlem av Tilsynsutvalg for Rødtvet sykehjem

Nilsen, Lizzie

Nestleder av Grorud eldreråd

Stein-Roald Rognmo - Rødtvet senior- og aktivitetssenter

Medlem av Grorud eldreråd

Sissel Pedersen -  Grorud og omegn pensjonistforening

Medlem av Grorud eldreråd

Sundquist, Marion (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud byutvikling- og miljøkomité (BMK)
Medlem av Grorud eldreråd

Buberg, Tone Marie (Rødt)

Medlem av Grorud eldreråd

Inger Johanne Mohn - Ammerud og Rødtvet pensjonistforening

Varamedlem av Grorud eldreråd

Ø. Røberg-Larsen, Anders (Arbeiderpartiet)

Leder av Grorud arbeidsutvalg
Leder av Grorud bydelsutvalg
Varamedlem av Grorud eldreråd
Varamedlem av Grorud råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Rweikiza, Victoria (Rødt)

Varamedlem av Grorud eldreråd
Sekretær
Heidi Bryhnisveen
Telefon