Politikk og politiske møter

Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur


Anders Langfeldt-Rugelbak

Sekretær

Telefon: 907 25 453

E-post:

Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur

Utvalget utreder, saksbehandler og skriver innstilling til bydelsutvalget i saker som gjelder mangfold, barn og unge, kulturpris, frivillighetsmidler, kulturdager og kulturminnevern.

Medlemmer

Fossli, Grethe (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 930 63 553

Kathir, Anujan (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 938 02 363

Rise Knutsen, Mari (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 480 68 222

Gamre, Øyvind (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur

Telefon: 928 66 149

Pleym, Tale (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 413 10 375

Tharmalingam, Srisgantharajah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud bydelsutvalg

Telefon: 917 29 938

Englund, Frode (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur

Telefon: 938 06 444

Ihle, Astrid (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur

Telefon: 986 69 437

Massoudy, Fatima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 486 25 535