Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur

Utvalget utreder, saksbehandler og skriver innstilling til bydelsutvalget i saker som gjelder mangfold, barn og unge, kulturpris, frivillighetsmidler, kulturdager og kulturminnevern.

Medlemmer

Englund, Frode (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Telefon

Kathir, Anujan (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Tharmalingam, Srisgantharajah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Jørve, Kjetil Strømme (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Telefon

Rise Knutsen, Mari (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon

Johannessen, Bente Irene (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Telefon

Ihle, Astrid (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Telefon

Rindsem, Tina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Telefon

Haugan, Vidar (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Varamedlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Telefon
Sekretær
Anders Langfeldt-Rugelbak
Telefon