Møte i Gamle Oslo oppvekstkomite

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo oppvekstkomite 01.12.2020 (PDF 661KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo oppvekstkomite 01.12.2020 (PDF 762KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. desember 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt