Møte i Gamle Oslo oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. mai 2015

Tid

klokken 16:30