Møte i Gamle Oslo byutviklingskomite

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo byutviklingskomite 02.12.2020 (PDF 1,1MB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo byutviklingskomite 02.12.2020 (PDF 1043KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Onsdag 2. desember 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt